شب چله مبارک

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!

بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی ...

بشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی ...
...
بشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی ...

فصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟!

جوجه ها را بعدا با هم میشماریم ...
یلداتون مبارک !
/ 3 نظر / 21 بازدید
Saeed

matne ghashangi.rasti pish mam bia. nazaretam darbare weblogam va neveshteham bego.mer30 [چشمک][چشمک]

زهره

سلام واقعاً همین طوره

زهره

خدایا...!! چیز زیادیست؟!! فقط یک بغل همیشگی ازت می خواهم.