عشق هم عشق قدیمیا

قدیما هزار ساعت عشق بود و یک بوسه یواشکی.
 

الان هزار ساعت بوسه علنی هست و دریغ از یه لحظه عشق.

/ 1 نظر / 23 بازدید
мσĦαммαƉ ɛмѲ

دِلـَـم چـِــہ کـُودکــآنــِـہ بَهــآنـــہ ے تـُـو رآ میگیرَد امــا تـُـو بُزرگانـِــہ بــِـہ دِل نـَـگیر فَقَط بـــِـگو : کـُودکــــ است دیگــَــر .... نــِــمے فَهمـَـد...