اندرز

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . .
کوروش کبیر
.
.
درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .
.
.
نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم

و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم

/ 2 نظر / 21 بازدید
به نام مهربانترین...

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . عالی هست این جمله

مریم

ازسخن کوروش کبیر خیلی خوشم اومد مرسی