عاقبت عمل به یک سخن

پاسکال گفته است:

اگر می خواهی بدانی مورد علاقه معشوقت هستی  یا نه اورا رها کن.اگر به سمتت آمد  پس دوستت دارد و اگر باز نیامد بدان برایش ارزشی نداری.

 

گویند که عاشق و معشوق هر دو این مطلب را خوانده بودند و بدون  اینکه به هم بگویند یکدیگر را رها کردند به امید

 آنکه دیگری به سراغش بیاید...

 

افسوس که هیچ یک به خاطر همان جمله به سراغ دیگری نرفت و عشق پاکشان سقوط کرد .

/ 0 نظر / 20 بازدید