اس ام اس

اینایی که زنگ میزنن از خواب بیدارت میکنن

بعد میگن ئه ببخشید خواب بودی ؟؟

دانشمندا هنوز در موردشون به نتیجه خاصی نرسیدن

×××××××××××××

مامانم اگه حوصلش سر بره یه پرتقال میگیره پوست میکنه

و با چاقو هر تیکه از پوستشو به هزار تیکۀ کوچکتر تبدیل میکنه

تا اینکه ما بریم  نجاتش بدیم.

×××××××××××

از تفریحات نسل ما :

بچه که بودیم می رفتیم از این بستنی لیوانیا میخریدیم

وقتی میخوردیم لیوانشو میذاشتیم بین گلگیر و تایر

تا وقتی که حرکت میکنیم صدا موتور گازی بده !

××××××××××××

بدترین شکست عشقی عمرمو کلاس سوم خوردم

که فهمیدم جایزه ها رو مامانم می خریده می داده به معلما

/ 0 نظر / 20 بازدید