عاشقانه-اس ام اس-جوک-تولد

هر آن چه شما به دنبالش بودید ؟ !!

حرف های دلتنگی
نویسنده : سید آرین - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۱
 موج اگه میدونست ساحل هیچ وقت دستشو نمی گیره
هیچ وقت برای رسیدن به ساحل نفس نفس نمیزد

……………………………………………………..
نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی

…………………………………………..
خدانه برای خورشیدنه برای زمین بلکه برای گلهایی که برایمان میفرستد
چشم به راه است.
مرگ از زندگی پرسید:
" این چه حکمتی است که باعث می شود تو شیرین و من تلخ جلوه کنم ؟! "
زندگی لبخندی زد و گفت :
" دروغ هایی که در من نهفته است و حقیقت هایی که تو در وجودت داری !!"

...................................................................
کلاغ و طوطی هر دو سیاه و زشت آفریده شدند طوطی شکایت کرد و خداوند او را زیبا کرد
ولی کلاغ گفت : هر چه از دوست رسد نیکوست
و نتیجه آن شد که می بینی .طوطی همیشه در قفس کلاغ همیشه آزاد
...............................................................
من از پروانه بودن ها، من از دیوانه بودن ها،
من از بازی یک شعله ی سوزنده که آتش زده بر دامان پروانه نمیترسم...
من از هیچ بودن ها، از عشق نداشتن ها، من از بی کسی و خلوت انسان ها میترسم
...................................................................
فهمیده ام که بزرگترین چالش زندگی این است که تصمیم بگیری
مهم ترین چیز در زندگی کدام است و سپس سایر چیز‌ها را فراموش کنی
………………………………………………………….

فرشته ای از سنگ پرسید :
چرا مانند خاک از خدا نمی خواهی که از تو انسان بسازد ؟
سنگ تبسمی کرد و گفت : هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنین خواسته ای باشم